Sunday, February 25, 2018

Block 4 Finalized

Poston, Arizona Block 4


Akutagawa, Harume
Akutagawa, Karoku
Akutagawa, Taro
Akutagawa, Tetsuo Henry
Aochi, Akira Richard
Aochi, Haruko June
Aochi, Katsue Katherine
Aochi, Sadayoshi Tom
Aochi, Sumiko Tay
Aoki, Shigeko Hatada
Aoki, Tasaku Frank
Arimoto, Kimiko
Arimoto, Masaki Henry
Asakura, Seitaro
Ciaramello, Virginia Misao
Doi, Kambeyo Fred
Doida, Takeo
Fujisaki, Charles Kazuo
Fujisaki, Shinsaku
Fujisaki, Teruko Mabel
Fujisaki, Yoshi
Fujitani, Torataro George
Fujiwara, Chizuko Chizu
Fujiwara, Masanji
Fujiwara, Mie
Fujiwara, Noboru Tom
Fujiwara, Shigeru Joe
Fujiwara, Shikayo
Fujiwara, Yutaka Henry
Fukuda, Dorothy
Fukuda, Fumiko Mickey
Fukuda, Hichiro Hichirouemon
Fukuda, Louise Yaeko
Fukuda, Shizuye Sue
Furuya, Kasuke
Gotori, Fumiko
Gotori, Hisae Isabel
Gotori, Kanji Alfred
Gotori, Kanyemon
Gotori, Kie
Gotori, Shigeru Frank
Gotori, Sumie Alice
Gotori, Osamu Eddie
Gotori, Toru Junior
Gotori, Yoneko
Gotori, Yumiko
Hama, Seichi
Hamilton, Frances Josephine
Hanamura, Hugo Katsumi
Hanamura, Hisashi Harvey
Hanamura, Kiyoko
Hanamura, Michael Hitoshi
Harada, Harold Shigetaka
Harada, Sumi
Hasegawa, Shunji
Hashimura, Sumiko
Hashimura, Toshiye
Hashimura, Roy Yoshiharu
Hayashi, Fumiko
Hayashi, Masatake
Hirano, Yasaku
Hirata, Hatsuyo Helen
Hirata, Kumajiro Jack
Hirata, Masako Grace
Hirata, Minoru Jack
Hirata, Same
Hirata, Teruko Edith
Hirata, Yeiko Phyllis
Honda, George Noboru 
Honda, Nintoku
Horikawa, Hatsume Margaret
Horikawa, Jutaro Joe
Horikawa, Masi
Horikawa, Mina
Horikawa, Noruko Jane
Horikawa, Ruth
Horikawa, Shigeyori Jack
Horikawa, Shigetatsu Henry
Iguchi, Koichi
Ikenaga, Kamematsu Frank
Ikenaga, Kiyoshi
Ikenaga, Mine
Ikenaga, Munemitsu Muni
Ikenaga, Sueko Sue
Ikenaga, Yuki
Inouye, Kinjuro Lloyd
Inouye, Michiko Lillian
Inouye, Ryoko
Inouye, Shinichi Frank
Inouye, Shizu
Inouye, Taketo Eugene
Inouye, Tatsuichi
Ishiba, Hatsuichi
Ishihara, Iwaichi
Ishihara, Kei
Ishikawa, Shozo Bonsai
Itaya, Kikuno
Itaya, Kinichi Kay
Itaya, Louis Y
Itaya, Paul Shikagoro
Ito Eitaro
Ito, Haru
Ito, Haruko
Ito, Itsuma
Ito, James Jin
Ito, Ken
Ito, Kinji
Ito, Kow
Ito, Kuni
Ito, Ray
Ito, Sachiko Agnes
Ito, Shigeo
Ito, Tomiko
Ito, Toramatsu
Kaichi, Sakae
Kanai, Masataro
Kashima, Haruki Jimmy
Kawaguchi, Tsugio
Kawahara, Fukumatsu
Kawahara, Sekimatsu
Kawahara, Seitaro
Kimura, Shutaro
Kobayashi, Hanako Mary
Kobayashi, Ishinosuke George
Kobayashi, James Jinnosuke
Kobayashi, Katsuko Kaye
Kobayashi, Tomiko Helen
Kuboshige, George
Kuboshige, Kanayo
Kuboshige, Shinobu
Kuboshige, Teruji
Kuboyama, Michiyo
Kuboyama, Torazo Tom
Kurata, Bob Wilson
Kurata, Loren
Kurata, Madeline Ruth
Kurata, Namiye
Kurata, Tatsuichi Tom
Kurisu, Chitose
Kurisu, Hanano
Kurisu, Jiro
Kurisu, Kiyoko
Kurisu, Masao Jerome
Kurisu, Mie
Kurisu, Nobuo G
Kusada, Otohei
Maeda, Kazuo
Masuda, Ben T
Masuda, Chimo
Masuda, Gen Arthur
Masuda, Harumi Esther
Masuda, Hisao Harry
Masuda, Kyujiro
Masuda, Saichi
Masuda, Toju
Masuda, Yuriko Flora
Matsubara, Chizu
Matsubara, Matsutaro
Matsubara, Mie
Matsubara, Mitsugi Fred Ford
Matsubara, Nobuo
Matsubara, Sadao
Matsusaki, Yanosuke
Matsuo, Keino Jo
Mayeda, Albert Alex Yoneo
Mayeda, Charles Charlie
Mayeda, James
Mayeda, Matsutaro
Mayeda, Miye May
Mayeda, Sachiko
Mayeda, Teruko
Mayeda, Tomiko Helen
Mitsuhashi, Gunjiro
Mitsuhashi, Kimi
Mitsuhashi, Lillian
Mitsuhashi, Thomas
Mitsuhashi, Yarokuro Yaro
Miyagi, George
Miyako, Hiroshi Henry
Miyasaki, Tokujiro
Mori, Wasaburo
Morimoto, Harry
Morita, Akemi
Morita, Ami Amy
Morita, James Yoshio
Morita, Toichiro
Morita, Tatsu
Murakami, Buso
Naito, Marcus Masao
Naito, Mitzi Migiwa 
Naito, Tatsu
Nakabayashi, Seiroku
Nakamoto, Riyusuke
Nakamura, Isao Clarence
Nakamura, Misao
Nakamura, Naohachi
Nakamura, Tamaki Esther Gloria
Nakamura, Tami
Negi, Tsunetaro
Nishi, Vernon Y
Nose, Gengi
Oda, Ginpe Gene
Oda, Harua
Oda, Hatsuko
Oda, Heigoro
Oda, Itsume
Oda, Kaneyo
Oda, Kazuo
Oda, Masayo
Oda, Sadao
Oda, Shigeko
Oda, Situo
Ogawa, Akeji
Ogawa, Chikaharu Chick
Ogawa, Etsuo James Jimmy
Ogawa, Hideko Lois
Ogawa, Kyo
Ohashi, Robert Norio
Ohashi, Ukimatsu
Ohashi, Yoshiye
Ohmura, Harumi
Ohmura, Hisako Florence
Ohmura, Masako Ruth
Ohmura, Masato John
Ohmura, Rev. Masayoshi
Okada, Isamu
Okamoto, Yoshihiko
Okiyama, Yoshisaki
Osaka, Mizuta
Oshima, Albert Tokumi
Oshima, Katsutaro Frank
Oshima, Kiyoshi Frank “Gene”
Oshima, Mary Yoneko
Oshima, Tsutayo M
Saito, Kiku
Saito, Matakichi
Sakai, Masaji
Sakai, Shizuyo
Sakaguchi, Hiroichi
Sakamoto, Toyojiro
Sato, Katsuye
Sawahata, Chiyoko Grace
Sawahata, Enoch Rikkyo
Sawahata, Etsuko Mary
Sawahata, Keiko Margaret
Sawahata, Michi
Sawahata, Michi Fannie K
Sawahata, Shosuke George
Sawahata, Sumiko Georgia
Senouye, Ai
Shimazu, Haruko Mary
Shimazu, Haruto
Shimazu, Kaname
Shimazu, Tadao Henry
Shimazu, Yoshio
Shimizu, Arthur Asa
Shimizu, Boake Ryu
Shimizu, Emi Rose
Shimizu, Hanako
Shimizu, Juichi
Shimizu, Kiyomi
Shimizu, Ryuya James
Shimizu, Tsuneko
Shimomaye, Rintaro
Shimono, Fusano
Shimono, Goro
Shimono, Kamekichi
Shimono, Seiro Jimmy
Shimono, Yoshitaka George
Shiosaki, Shizuro
Shirane, Chitose
Shirane, Keiichi Kageichi
Shirane, Kiyoshi Kay
Shirane, Shinobu
Shirane, Sumie Sue
Shirane, Yoshio
Shoji, Chizuko
Shoji, Gohei
Shoji, Helen
Shoji, Kobe
Tachibana, Kojiro
Takahara, Tokuya
Takanashi, Masao
Takanabe, Isaku
Takanabe, Katsuyuki
Takanabe, Martha
Takanabe, Masaaki Jack
Takanabe, Mieko Mary
Takanabe, Ruth Reiko
Takanabe, Yasuno
Takanashi, Masao
Takeiri, Hideko
Takeiri, Ishino
Takeiri, Kiyomi Kay
Takeiri, Okuji
Takeiri, Yoshiko
Takiguchi, Benkichi
Tamaoka, Kanichi
Tanaka, Ayako Aya
Tanaka, Jungo
Tanaka, Kakuichi
Tanaka, Ryuichi Leo
Tanaka, Tetsu
Taniyama, Tomekichi
Tsubota, Masa
Tsubota, Masami James
Tsubota, Noboru Robert
Tsubota, Tatsumi Bill
Uraki, Shichinosuke
Watanabe, Katsuko
Watanabe, Masako
Watanabe, Sadako
Watanabe, Yaoji
Watanabe, Yoko
Willess, Elizabeth Ahlstrom
Willess, Lester Mann
Yamamoto, Kintaro Kosen
Yano, Shunzo
Yoshimura, Noboru Victor
Yoshimura, Shizuye
Yoshimura, Susumu Danny
Yukawa, Yasukichi